Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2325 на Комисията от 11 декември 2015 година за въвеждане на регистрационен режим за вноса на някои студеновалцувани плоски продукти от стомана с произход от Китайската народна република и Руската федерация