asia C-793/19: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Bundesverwaltungsgericht (Saksa) on esittänyt 29.10.2019 – Saksan valtio v. SpaceNet AG