TITJUR Hotărârea Curții (camera a cincea) din data de 11 iunie 1986. # Ferriere San Carlo SpA împotriva Comisiei Comunităților Europene. # Cauza 235/82 rév. Ferriere San Carlo/Comisia