TITJUR Hotărârea Curții din data de 22 iunie 1982. # Procese penale împotriva Timothy Frederick Robertson și alții. # Cerere având ca obiect pronunțarea unei hotărâri preliminare: Tribunal de première instance de Bruxelles - Belgia. # Cauza 220/81. Robertson și alții