Mål T-89/15: Tribunalens dom av den 27 april 2016 – Niagara Bottling mot EUIPO (NIAGARA) (EU-varumärke — Internationell registrering som designerar Europeiska unionen — Ordmärket NIAGARA — Absoluta registreringshinder — Artikel 7.1 b och c i förordning (EG) nr 207/2009)