Decizia de punere în aplicare (UE) 2020/1675 a Comisiei din 11 noiembrie 2020 de modificare a Deciziei de punere în aplicare (UE) 2016/2323 de stabilire a listei europene a instalațiilor de reciclare a navelor în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1257/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (Text cu relevanță pentru SEE)