Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen (Asia COMP/M.5745 – Akzonobel/Rohm and Haas Powder Coating Business) ETA:n kannalta merkityksellinen teksti