Comisia/Grecia Hotărârea Curții din data de 11 decembrie 1985. # Comisia Comunităților Europene împotriva Republicii Elene. # Măsuri cu efect echivalent. # Cauza 192/84. TITJUR