Schriftelijke vraag E-008142/11 Michail Tremopoulos (Verts/ALE) aan de Commissie. Kritieke humanitaire situatie in detentiecentra voor migranten