TITJUR RU-MI Concluziile avocatului general Rozès prezentate la data de23 septembrie 1982. # Société RU-MI împotriva Fonds d'orientation et de régularisation des marchés agricoles (FORMA). # Cerere având ca obiect pronunțarea unei hotărâri preliminare: Tribunal administratif de Paris - Franța. # Cauza 272/81.