Rozhodnutí Komise ze dne 3. října 2008 , kterým se stanoví čisté částky vyplývající z uplatňování dobrovolného odlišení v Portugalsku pro kalendářní roky 2009–2012 (oznámeno pod číslem K(2008) 5533) (Pouze portugalské znění je závazné) (2008/788/ES)