Hotărârea Curții (Camera a cincea) din 4 decembrie 2019.