Întrebare scrisă E-1822/10 adresată de Lorenzo Fontana (EFD), Fiorello Provera (EFD) și Mara Bizzotto (EFD) Comisiei. Masacrarea creștinilor din satul Dogo Nahawa și siguranța minorității catolice din Nigeria