Lege nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată