Cauza T-45/13 RENV și T-587/15: Hotărârea Tribunalului din 8 martie 2018 – Rose Vision/Comisia [„Clauză compromisorie — Al șaptelea program-cadru pentru acțiuni de cercetare, de dezvoltare tehnologică și de demonstrare (2007-2013) — Convenții de subvenționare privind proiectele FIRST, FutureNEM, sISI, 4NEM și SFERA — Termen de comunicare a raportului final de audit financiar — Audituri financiare prin care se constată neregularități în aplicarea proiectelor — Suspendarea plăților — Confidențialitatea auditurilor financiare — Eligibilitatea costurilor declarate — Răspundere necontractuală — Rambursare a sumelor plătite — Prejudiciu cauzat prin înscrierea în sistemul de alertă precoce”]