Věc C-310/16: Rozsudek Soudního dvora (čtvrtého senátu) ze dne 17. ledna 2019 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Specializiran nakazatelen sad – Bulharsko) – trestní řízení proti Petaru Dzivevovi a dalším „Řízení o předběžné otázce – Daň z přidané hodnoty (DPH) – Ochrana finančních zájmů Evropské unie – Článek 325 odst. 1 SFEU – Úmluva o ochraně finančních zájmů Evropských společenství – Trestní řízení týkající se trestných činů v oblasti DPH – Zásada efektivity – Hodnocení důkazů – Odposlechy telefonních hovorů – Povolení udělené nepříslušným soudním orgánem – Zohlednění těchto odposlechů jako důkazů – Vnitrostátní právní úprava – Zákaz“