Regulamentul De Punere În Aplicare (UE) 2019/1746 al Comisiei din 1 octombrie 2019 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2017/1185 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentelor (UE) nr. 1307/2013 și (UE) nr. 1308/2013 ale Parlamentului European și ale Consiliului în ceea ce privește notificările către Comisie ale informațiilor și documentelor (Text cu relevanță pentru SEE)