Asia T-427/17: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 28.5.2018 – Item Industrietechnik v. EUIPO (EFUSE) (EU-tavaramerkki — Hakemus sanamerkin EFUSE rekisteröimiseksi EU-tavaramerkiksi — Ehdoton hylkäysperuste — Kuvailevaisuus — Asetuksen (EY) N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan c alakohta (josta on tullut asetuksen (EU) 2017/1001 7 artiklan 1 kohdan c alakohta))