ETA:n sekakomitean päätös N:o 161/2018, annettu 6 päivänä heinäkuuta 2018, ETA-sopimuksen liitteen XX (Ympäristö) muuttamisesta [2021/222]