Asia C-259/17: Unionin tuomioistuimen määräys (seitsemäs jaosto) 21.11.2017 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Budai Központi Kerületi Bíróság – Unkari) – Zoltán Rózsavölgyi ja Zoltánné Rózsavölgyi v. Unicredit Leasing Hungary Zrt. ja Unicredit Leasing Immo Truck Zrt. (Ennakkoratkaisupyyntö — Unionin tuomioistuimen työjärjestyksen 53 artiklan 2 kohta ja 94 artikla — Kuluttajansuoja — Kuluttajasopimusten kohtuuttomat ehdot — Ulkomaan valuutan määräinen luottosopimus — Riittävien täsmennysten puuttuminen pääasiaan liittyvistä tosiseikoista ja oikeudellisista seikoista sekä syistä, joiden vuoksi ennakkoratkaisukysymykseen annettava vastaus on tarpeen — Tutkittavaksi ottamisen edellytysten selvä puuttuminen)