Kawża C-19/18 P: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (L-Ewwel Awla) tal-10 ta’ Lulju 2019 — VG, aventi kawża ta’ MS vs Il-Kummissjoni Ewropea (Appell — Rikors għad-danni kontra l-Kummissjoni Ewropea — Deċiżjoni tal-Kummissjoni li ttemm kollaborazzjoni fil-kuntest tan-netwerk Team Europe — Kumpens għad-dannu — Eċċezzjoni ta’ inammissibbiltà mqajma mill-Kummissjoni — Natura kuntrattwali jew delittwali tat-tilwima)