Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende M.10027 — Lone Star/McCarthy & Stone) Ärendet kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande (Text av betydelse för EES) 2020/C 393/08