Predhodna priglasitev koncentracije (Zadeva M.10027 – Lone Star / McCarthy & Stone) Zadeva, primerna za obravnavo po poenostavljenem postopku (Besedilo velja za EGP) 2020/C 393/08