Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec M.10027 – Lone Star/McCarthy & Stone) Vec, ktorá môže byť posúdená v rámci zjednodušeného postupu (Text s významom pre EHP) 2020/C 393/08