Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul M.10027 — Lone Star/McCarthy & Stone) Caz care poate face obiectul procedurii simplificate (Text cu relevanță pentru SEE) 2020/C 393/08