Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju (Lieta M.10027 — Lone Star/McCarthy & Stone) Lieta, kas pretendē uz vienkāršotu procedūru (Dokuments attiecas uz EEZ) 2020/C 393/08