Cauza F-118/11: Acțiune introdusă la 11 noiembrie 2011 — ZZ/Comisia Europeană