Rozhodnutie Európskej centrálnej banky z 13. decembra 2010 o vydávaní eurobankoviek (prepracované znenie) (ECB/2010/29) (2011/67/EÚ)