Decizia Băncii Centrale Europene din 13 decembrie 2010 privind emisiunea de bancnote euro (reformare) (BCE/2010/29) (2011/67/UE)