Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen (Asia M.8004 – Akzo Nobel/BASF Industrial Coating Business) (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti )