Pisno vprašanje E-0590/10 vlaga Georgios Tusas (GUE/NGL) za Komisijo. Združevanje grških kmetov proti SKP