/* */

Tratatul de la Lisabona de modificare a Tratatului privind Uniunea Europeană şi a Tratatului de instituire a Comunităţii Europene, semnat la Lisabona, 13 decembrie 2007 - A. Declaraţiile cu privire la dispoziţiile tratatelor - 40. Declaraţia cu privire la articolul 280 D din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene