Küster/Parlamentul TITJUR Hotărârea Curții (camera întâi) din data de 10 iulie 1975. # Berthold Küster împotriva Parlamentului European. # Cauza 77-74.