L-Aġenzija Ewropea għas-Sustanzi Kimiċi — Il-pubblikazzjoni tal-kotba finali għas-sena finanzjarja 2019