Întrebare scrisă E-3944/09 adresată de Nikolaos Chountis (GUE/NGL) Consiliului. Paradisurile fiscale și secretul bancar