Europeiska kemikaliemyndighetens beslut av den 20 juni 2019 om interna regler angående begränsningar av vissa rättigheter som registrerade har med avseende på behandling av personuppgifter inom ramen för Europeiska kemikaliemyndighetens verksamhet