Decizia a Agenției Europene pentru Produse Chimice din 20 iunie 2019 privind normele interne referitoare la restricționarea anumitor drepturi ale persoanelor vizate în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal în cadrul funcționării Agenției Europene pentru Produse Chimice