Eiropas Ķimikāliju aģentūras lēmums (2019. gada 20. jūnijs) par iekšējiem noteikumiem attiecībā uz datu subjektu noteiktu tiesību ierobežojumiem saistībā ar personas datu apstrādi kā daļu no Eiropas Ķimikāliju aģentūras darbības