2019 m. birželios 20 d. Europos cheminių medžiagų agentūros sprendimas dėl vidaus taisyklių dėl tam tikrų duomenų subjektų teisių apribojimų, susijusių su asmens duomenų tvarkymu Europos cheminių medžiagų agentūrai vykdant savo funkcijas