Euroopan kemikaaliviraston päätös, annettu 20 päivänä kesäkuuta 2019, sisäisistä säännöistä, jotka koskevat rekisteröityjen tiettyihin tietoihin liittyviä rajoituksia Euroopan kemikaaliviraston toimintaan liittyvässä henkilötietojen käsittelyssä