Решение на Европейската агенция по химикали от 20 юни 2019 година относно вътрешните правила по отношение на ограниченията на някои права на субектите на данни във връзка с обработването на лични данни в рамките на функционирането на Европейската агенция по химикали