Pisno vprašanje P-3575/10 vlaga Ilda Figueiredo (GUE/NGL) za Svet. Razmere v Hondurasu