A Bizottság (EU) 2021/562 végrehajtási határozata (2021. március 30.) az egyes tagállamokban a magas patogenitású madárinfluenza kitörésével kapcsolatban alkalmazandó bizonyos védintézkedésekről szóló (EU) 2020/1809 végrehajtási határozat mellékletének módosításáról (az értesítés a C(2021) 2349. számú dokumentummal történt) (EGT-vonatkozású szöveg)