Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2021/562 af 30. marts 2021 om ændring af bilaget til gennemførelsesafgørelse (EU) 2020/1809 om visse beskyttelsesforanstaltninger over for udbrud af højpatogen aviær influenza i visse medlemsstater (meddelt under nummer C(2021) 2349)) (EØS-relevant tekst)