Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2021/562 ze dne 30. března 2021, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí (EU) 2020/1809 o určitých ochranných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků v určitých členských státech (oznámeno pod číslem C(2021) 2349) (Text s významem pro EHP)