Concluziile avocatului general Mayras prezentate la data de23 mai 1978.