Ceartúchán ar fhógra folúntais PE/197/S (IO C 144 A, 25.4.2018)