Byla C-122/19 P: 2020 m. rugsėjo 10 d. Teisingumo Teismo (septintoji kolegija) sprendimas byloje Hamas / Europos Sąjungos Taryba, Prancūzijos Respublika, Europos Komisija (Apeliacinis skundas – Bendra užsienio ir saugumo politika – Kova su terorizmu – Ribojamosios priemonės, taikytinos tam tikriems asmenims ir subjektams – Lėšų įšaldymas – Bendroji pozicija 2001/931/BUSP – 1 straipsnio 4 ir 6 dalys – Reglamentas (EB) Nr. 2580/2001 – 2 straipsnio 3 dalis – Organizacijos palikimas su teroro aktais susijusių asmenų, grupių ir subjektų sąraše – Sąlygos – Teisminei institucijai lygiavertė kompetentinga institucija – Apkaltinamasis nuosprendis – Dalyvavimo teroristinėje veikloje pavojaus buvimas – Sprendimų įšaldyti lėšas faktinis pagrindas – Pareiga motyvuoti – Teisė į veiksmingą teisminę apsaugą)