Decizia (UE) 2020/2057 a Consiliului din 7 decembrie 2020 privind poziția care urmează să fie adoptată, în numele Uniunii Europene, în cadrul Comitetului mixt instituit prin Acordul dintre Comunitatea Economică Europeană și Republica Islanda referitor la modificarea acordului prin înlocuirea Protocolului nr. 3 la acesta privind definirea conceptului de „produse originare” și metodele de cooperare administrativă