Zadeva C-437/16 P: Pritožba, ki jo je Wolf Oil Corp. vložila 4. avgusta 2016 zoper sodbo Splošnega sodišča (sodnik posameznik) z dne 1. junija 2016 v zadevi T-34/15, Wolf Oil Corp./Urad Evropske unije za intelektualno lastnino